Share

Așezământul Filantropic “Sfânta Ecaterina”

Așezământul Filantropic “Sfânta Ecaterina”

Misiune

Așezământul social vizează constituirea unui cadru dinamic care să permită dezvoltarea şi implementarea programelor social-filantropice destinate în special nevoilor specifice ale copiilor.

Ne dorim să formăm tineri cu încredere in forțele proprii, ancorați în realitate cu iubire de frumos și perspective de viitor care să ofere o altă față a generațiilor de tineri din țara noastră.

Obiective

Așezământul Filantropic Sfânta Ecaterina va oferi o masă caldă zilnic. Beneficiarii acestui serviciu vor fi persoanele care au posibilități financiare reduse (copii, tineri, vârstnici, familii numeroase. Zilnic vor fi pregătite minim 50 de porții, aceasta fiind capacitatea sălii de mese.

Prevenirea riscului de marginalizare socială a copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, proveniți din familii defavorizate, prin oferirea unor programe educaționale, sprijin la efectuarea temelor în vederea prevenirii abandonului/ eșecului școlar (meditații la română și matematică), activități ce au în vedere dezvoltarea creativității (ateliere de pictură, modelaj, teatru, muzică) antrenarea spiritului de cooperare/competiție și a unor abilități de comunicare, motrice și cognitive, activități recreative și de socializare, orientare școlară și vocațională.

Sprijinirea copiilor care participă la cursurile organizate im cadrul Așezământului cu rechizite și alte materiale care să le asigure participarea la cursurile școlare.